Bijzondere bomen

Verspreid door Nederland staan tal van bijzondere bomen. Hier vindt u de verhalen, foto's en locaties van deze levende monumenten.

Klasema-boom Lelystad

Bijzonderheden

Deze boom is niet geplant maar uitgezet als piketpaaltje. In januari 2022 is de boom gesneuveld door een storm.

Locatie

Eenzaam in de Flevolandse wind aan de Markermeerdijk. Niet te missen want er staat geen enkele andere boom aan de kant van het meer.

Historie

De eerste bewoonde plek van de polder was het werkeiland bij het huidige Lelystad-Haven. Het verhaal gaat dat dit boompje geplant als piketpaaltje groot is geworden op het spoelwater van de aardappelen van een polderpioniersvrouw. De gekoesterde boom is later vernoemd naar ingenieur Klasema hoofd van de Zuiderzeewerken en olympisch atleet. Deze oudste boom van Oostelijk Flevoland wordt geëerd met poëzie van Lokale dichters. De laatste strofes van het gedicht van Job Degenaar beschrijven de onttakelde boom het mooist: "Daar staat me die oude anarchist scheef en leeg als een legende z'n moeizame zomer toe te ruisen".

Eigenschappen

Stad/dorp
Lelystad haven
Adres
Westzijde Houtribweg, ter hoogte van Spakenburglaan
Regio
Flevoland
Plantjaar
1950
Boom nog in leven
Nee

Locatie

Boomsoort

Schietwilg

Schietwilg

Salix alba

lees meer

Copyright 2024 © Bomenbieb

De Nederlandse Dendrologische Vereniging is partner van Bomenbieb.