Boomgasten

Een verzameling van de bekendste boomgasten in en rond bomen.

Essenbastkever

Leperisinus varius

Kenmerken

De essenbastkever is een klein insect, tot 3mm lang. Deze boort gaten in de stam en in dikkere takken. De 5mm lange larven kunnen boorgaten maken tot 10cm met loodrecht daarop vraatgangen die 4cm de bast in komen. De soort overwintert in de bast en creëert bij aantasting typische woekeringen die ook essenroos genoemd wordt.

Mogelijke gevolgen

Bij ernstigere aantasting kan de boom afsterven.

Bestrijding

Als er een hoge infectiedruk is kunnen de bomen worden verwijderd en kunnen er vangstammen worden geplaatst.

Eigenschappen

Type gast
Insecten
Schade­lijk
Beperkt
Periode
Gehele jaar
Locatie
Kroon, stam

Komt voor op

Fraxinus (Es)

Fraxinus (Es)

lees meer

Copyright 2024 © Bomenbieb

De Nederlandse Dendrologische Vereniging is partner van Bomenbieb.