Boomgasten

Een verzameling van de bekendste boomgasten in en rond bomen.

essensterfte

Chalara fraxinea

Kenmerken

Essensterfte of essentaksterfte is een relatief nieuwe ziekte in Nederland, die op steeds meer locaties wordt aangetroffen. Hoofdzakelijk jonge essen en hakhoutstoven worden geïnfecteerd door deze schimmel.

Mogelijke gevolgen

De eerste fase is het verwelken en afsterven van de bladeren. Vervolgens komen er schorsnecrosen op de 1 tot 3 jarige twijgen. Als deze schorsnecrosen de omtrek van een hele twijg beslaan, sterft deze af. Uiteindelijk kunnen ook oudere bomen (grotendeels) afsterven. In Nederland komt dit nog niet op grote schaal voor. Door de aantasting van jong hout, komt deze ziekte vooral voor bij kwekerijbomen, zaailingen en in hakhoutpercelen.

Bestrijding

Bestrijding van de ziekte is nog niet mogelijk. Terughoudendheid met het aanplanten van essen is geboden. Het gaat hier voornamelijk om alle soorten en cultivars van Fraxinus excelsior (gewone es) en Fraxinus angustifolia (smalbladige es). Dit biedt de mogelijkheid om te gaan experimenteren met minder vatbare soorten zoals Fraxinus americana, F. pensylvanica en F. ornus (pluimes). Voor het snoeien in essen is geen direct advies. Door de aanmaak van veel dood hout in korte tijd, is het raadzaam om regelmatig onderhoudssnoei toe te passen.

Eigenschappen

Type gast
Schimmels
Schade­lijk
Ja
Periode
Gehele jaar
Waardplanten
Es
Locatie
Kroon

Komt voor op

Fraxinus (Es)

Fraxinus (Es)

lees meer

Copyright 2024 © Bomenbieb

De Nederlandse Dendrologische Vereniging is partner van Bomenbieb.