Boomsoorten

Bomenbieb is de online bomengids met uitgebreide informatie en unieke foto's van een groot aantal boomsoorten.

Eenstijlige meidoorn

Crataegus monogyna

 • Bladeren

 • Bloemen

 • Vruchten

 • Schors

 • Houtschijf

 • Herfstkleur

 • Knoppen / twijgen

 • Knoppen / twijgen

 • Knoppen / twijgen

 • Knoppen / twijgen

 • Knoppen / twijgen

 • Zomerbeeld

 • Winterbeeld

 • Overig

 • Overig

 • Overig

 • Overig

Kenmerken

De eenstijlige meidoorn is een kleine boom met makkelijk herkenbare bladeren. De bladeren zijn klein, gelobd met 3 tot 7 lobben en ingesneden. Op de twijgen zitten takdoornen. In het voorjaar bloeit de eenstijlige meidoorn rijk met geurende witte bloemen, in de herfst verschijnen er rode vruchten aan de boom.

Toepassingen

De boom die er vaak uitziet als een struik, wordt voornamelijk in landschappelijke beplantingen (inheems) toegepast in struwelen of bosplantsoenen. Deze wordt ook veelvuldig toegepast als landschappelijke haag. De boom is minder geschikt als straatboom, door een slechte verankering waait de boom gemakkelijk om of groeit scheef.

Snoeien

Een exemplaar die als boom is uitgegroeid mag maar beperkt gesnoeid worden. Eenstijlige meidoorns vormen namelijk gemakkelijk waterlot als reactie op het snoeien, dit is niet het geval bij de hagen, deze verdragen snoei goed.

Boomgasten

De Eenstijlige meidoorn is gevoelig voor verschillende ziekten en aantastingen waaronder bacterievuur. Om deze reden mag de boom in bepaalde zones in Nederland niet aangeplant worden. Andere veel voorkomende aantastingen zijn perenprachtkever en spinselmot. Deze laatste zorgt voor veel vraatschade en pakt bomen in met een fijn spinsel.

Eigenschappen

Eindhoogte
3e grootte (< 8 m)
Bloeitijd
Mei - juni
Blad
Geel in de herfst.
Bloemen
Wit (crème, room)
Knoppen
Vruchten
Schors
Grijsbruin
Kroon

Boomgasten

Bacterievuur

Bacterievuur

Erwinia amylovora

lees meer

spinselmot

spinselmot

Yponomeuta

lees meer

perenprachtkever

perenprachtkever

Agrilus sinuatus

lees meer

Copyright 2024 © Bomenbieb

De Nederlandse Dendrologische Vereniging is partner van Bomenbieb.