Boomsoorten

Bomenbieb is de online bomengids met uitgebreide informatie en unieke foto's van een groot aantal boomsoorten.

Europese hopbeuk

Ostrya carpinifolia

  • Bladeren

  • Bloemen

  • Vruchten

  • Schors

  • Houtschijf

  • Herfstkleur

  • Knoppen / twijgen

  • Zomerbeeld

  • Winterbeeld

  • Winterbeeld

Kenmerken

De hopbeuk heeft een eironde kroon die op latere leeftijd erg breed wordt. De bladeren lijken sterk op die van de haagbeuk. Vooral tijdens de vruchtdracht is de boom goed te herkennen. De hopbeuk vormt kleine blaasvormige zakjes waar het vruchtje inzit, deze zitten gebundeld bij elkaar en lijken daardoor op de hopbellen van de hopplant.

Toepassingen

De hopbeuk wordt nog niet op grote schaal aangeplant in het stedelijk gebied terwijl dat wel goed mogelijk is, de boom verdraagt goed verharding. Er dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat de hopbeuk op latere leeftijd breed wordt.

Snoeien

De hopbeuk vraagt weinig snoei.

Eigenschappen

Eindhoogte
2e grootte (8 tot 15 m)
Bloeitijd
Maart - april
Blad
Geel in de herfst.
Bloemen
Geel (geelgroen/ geelbruin)
Knoppen
Vruchten
Schors
Grijsbruin
Kroon

Copyright 2024 © Bomenbieb

De Nederlandse Dendrologische Vereniging is partner van Bomenbieb.