Boomsoorten

Bomenbieb is de online bomengids met uitgebreide informatie en unieke foto's van een groot aantal boomsoorten.

Hongaarse eik

Quercus frainetto

  • Bladeren

  • Bloemen

  • Schors

  • Houtschijf

  • Knoppen / twijgen

  • Knoppen / twijgen

  • Zomerbeeld

  • Winterbeeld

Kenmerken

Een snelgroeiende boom met een regelmatige vorm. De bladeren zijn zeer donkergroen. De knoppen en jonge twijgen zijn grijs behaard. De bladeren worden wel 20 cm lang en staan op een korte bladsteel.

Toepassingen

Een makkelijke boom die geringe eisen stelt aan de bodem. Het is een goede park en laanboom. Verdraagt wind en een zekere mate van luchtverontreiniging.

Snoeien

Om te voorkomen dat de onderste takken van deze boom tot de grond toe uitzakken kan de boom in de jeugdfase voldoende opgekroond worden.

Eigenschappen

Eindhoogte
1e grootte (> 15 m)
Bloeitijd
Mei
Blad
Groen. Geel in de herfst.
Bloemen
Geel (geelgroen/ geelbruin)
Knoppen
Vruchten
Schors
Grijsbruin
Kroon

Boomgasten

lensgalwesp
lensgalwesp

Neuroterus quercusbaccarum

lees meer

aardappelgalwesp
aardappelgalwesp

Biorhiza pallida

lees meer

grijze fluweelgalwesp
grijze fluweelgalwesp

Cynips longiventris

lees meer

groot vliegend hert
groot vliegend hert

Lucanus cervus

lees meer

Bekijk meer

Hulp gezocht

We missen nog afbeeldingen van: Vruchten en Herfstkleur.

Ik heb foto's

Copyright 2022 © Bomenbieb

De Nederlandse Dendrologische Vereniging is partner van Bomenbieb.