Boomsoorten

Bomenbieb is de online bomengids met uitgebreide informatie en unieke foto's van een groot aantal boomsoorten.

Witte abeel

Populus alba

  • Bladeren

  • Bladeren

  • Schors

  • Houtschijf

  • Knoppen / twijgen

  • Knoppen / twijgen

  • Knoppen / twijgen

  • Zomerbeeld

  • Winterbeeld

  • Overig

Kenmerken

De witte abeel is een populier die eenvoudig te herkennen is aan schors en blad. De schors is witgrijs met kenmerkende zwarte ruitvormige tekening. Op latere leeftijd verkleurt de schors aan de onderzijde van de stam naar zwart. Het blad van deze witte abeel is aan de bovenzijde groen en aan de onderzijde wit en viltig.

Toepassingen

De witte abeel wordt hoofdzakelijk toegepast in landschappelijke beplanting en in parken. De boom is minder geschikt als straat- of laanboom in verband met takbreuk.

Snoeien

Takbreuk is het grootste probleem bij deze boom. Bij het snoeien overhangende takken die buiten de kroon groeien op tijd verwijderen. Een abeel vormt veel wortelopslag.

Boomgasten

De witte abeel kan aangetast worden door verschillende ziektes en aantastingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn populierenroest, bladvlekkenziekte, wilgenhoutrups en echte vuurzwam.

Eigenschappen

Eindhoogte
1e grootte (> 15 m)
Bloeitijd
April
Blad
Geel in de herfst.
Bloemen
Rood
Knoppen
Vruchten
Schors
Grijs
Kroon

Boomgasten

late spiraalluis

late spiraalluis

Pemphigus spyrothecae

lees meer

echte vuurzwam

echte vuurzwam

Phellinus igniarius

lees meer

horzelvlinder

horzelvlinder

Sesia apiformis

lees meer

Hulp gezocht

We missen nog afbeeldingen van: Bloemen, Vruchten en Herfstkleur.

Ik heb foto's

Copyright 2024 © Bomenbieb

De Nederlandse Dendrologische Vereniging is partner van Bomenbieb.